Väärtused

Ühingus väärtustame:
  • avatust ja läbipaistvust oma tegevuste kavandamisel;
  • kogukonna ühtekuuluvustunde ja omavahelise koostöö arendamist;
  • maapiirkondade elanike ettevõtlikkuse arendamist;
  • tegevustes keskkonnasäästliku arengu põhimõtetest lähtumist;
  • turvalise külakeskkonna toetamist;
  • easõbralikku lähenemist oma tegevustes.