ÜhingustMeist

Pärnumaa Kodukant asutatud 18.11.1999 a. ja kuulub üle-eestilisse ühendusse Eesti külade liikumine "Kodukant"

Võrgustikus ligi 30 külades tegutsevat ühendust, seltsingut.

1. Missioon

 • MTÜ Pärnumaa Kodukant on organisatsioon, mis on loodud Pärnumaa külade arendustegevuse toetamiseks ning liidab endas Pärnu maakonna külade arenguga tegelevaid inimesi ja seltse.
 • Külainimeste aktiviseerimiseks ja külaelu arenguks tehakse koostööd maaelu arengust huvitatud institutsioonidega, pakutakse koolitust, nõustamist erinevates vormides, seistakse ühiselt oma põhimõtete eest.
 • MTÜ Pärnumaa kodukandi eesmärgiks on vahendada ja propageerida edumeelseid ideid, kuidas edukalt maal toime tulla. Esindab nii valdades, maakonnas, kui riigis maaelanikkonna üldhuvisid.

2. Visioon

 • Pärnumaa Kodukant on professionaalselt juhitud maakondlik organisatsioon, mis ühendab endas Pärnumaa külasid, külade seltse, seltsinguid ja sädeinimesi.
 • Oleme usaldusväärne koostööpartner KOV-le, Pärnu maavalitsusele ja kõikidele maaelu arengust huvitatutele institutsioonidele.

3. Arengu suunad, võtme tegevused lähiaastatel

 • Oma tegevuses jälgime, et kõik projektid, koolitused, seminarid teeniksid meie missiooni, et oleksid omavahel seotud ja moodustaksid terviku.
 • Koolitusseminarid– omaalgatuse seminarid valdades, maakondlik külaliidrite koolitus
 • Õppereisid
 • Nõustamisteenuse osutamine– seltside loomine, projektide koostamine, küla arengukava koostamine
 • Informatsiooni edastaminesh. kodulehekülje arendamine ja suhted meediaga, infopäevad
 • Pärnu maakonna külades tegutsevate seltside andmebaasi koostamine
 • Koostöö arendamine välispartneritega
 • Pärnu maakonna külade päeva organiseerimine