Tunnustamine

Pärnumaa Kodukant jagab tunnustust alates 2003 aastast.

 

Aasta sädeinimese (füüsiline isik) aunimetus omistatakse Pärnumaa Kodukandi poolt isikule, kes oma kohapealse tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule.

Tegus Pärnumaa noore (füüsiline isik) aunimetus omistatakse Pärnumaa kodukandi poolt 14-22 aastasele noorele, kes oma tegevusega on eeskujuks teistele noortele.

Tegus maapere (füüsilised isikud) aunimetus omistatakse Pärnumaa kodukandi poolt kooselavale perele (nt. ema ja poeg, õde/vend jne.), kes on kaasa aidanud kogukonna positiivsele arengule.

 

Esita oma kandidaat SIIN.

Konkursi statuut

 

 2018.a.

Aasta küla Jõesuu.
Sädeinimene Inga Raudsepp.
Tegus maanoor Andri Annerviek, MTÜ Jänistvere Külade liikumine asutaja.

2012.a.

Aasta küla Lindi
Sädeinimene Tahku Tare perenaine Renate Lind
Tegus maanoor Tootsist pärit Heleri All

2011.a.
Aasta küla Kabli
Sädeinimene Pärnumaa Kodukandi koordinaator Krista Habakukk
Tegus maanoor on Surju valla Saunametsa külast pärit Liina Tammese

2010.a.
Aasta küla Murru-Suigu külade piirkond
Sädeinimene Lähkma-Saunametsa külaseltsi eestvedaja Kadri-Aija Viik
Tegus maanoor Marko Kaljula

2009.a.
Aasta küla Kadjaste küla Vändra vald
Sädeinimene on Jüri Kivirand Lindilt Audru vald
Tegus maanoor Geili Pais Pärnjõelt

2008.a.
Aasta küla Saulepi küla Varbla vald
Sädeinimene Teemo Lääts Pärnjõe küla Vändra vald
Tegus maanoor Madli Tulk Soometsa küla Häädemeeste vald

2007.a.
Aasta küla Soometsa küla Häädemeeste vald
Sädeinimene Malle Alunurm Häädemeeste vald Kabli küla
Zoja Kallas Surju vald Jaamaküla
Tegus maanoor Siim Hunt, Audru keskkooli 11. klassi õppur

2006.a.
Aasta küla Pikavere küla Koonga vald
Sädeinimene Signe Rõngas Are vald Murru küla
Sädeinimene Robert Miller Surju vald Ristiküla

2005.a.
Aasta küla MTÜ Eassalu-Neitsi Külaselts Audru vald
Sädeinimene Taimi Markson Halinga vald Vahenurme küla

2004.a.
Aasta küla Seliste küla Tõstamaa vald
Sädeinimene Aime Auksmaa Vändra vald Pärnjõe küla

2003.a.
Aasta küla Tõhela küla Tõstamaa vald
Sädeinimene Erika Lilleorg Halinga vald Uduvere