Pärnumaa kodukant

Üheskoos Pärnumaa külade heaks!

Pärnumaa Kodukant asutatud 18.11.1999 a. ja kuulub üle-eestilisse ühendusse Eesti külade liikumine "Kodukant"

Võrgustikus ligi 30 külades tegutsevat ühendust, seltsingut. 

LISA KANDIDAATE TUNNUSTAMISEKS SIIN


XV Maapäev toimub 17 -18.august 2024 Värskas